Strona tylko dla osób pełnoletnich. Czy masz ukończone 18 lat?
Nie - wychodzę
Wczytuję dane...
Regulamin sklepu

REGULAMIN
SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE STACJONARNYM - ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ ONLINE

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy uprzywilejowanego mają zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. 

SPIS TREŚCI:


§ 1 Definicje

§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3 Wymogi techniczne 

§ 4 Zakupy w Sklepie 

§ 5 Płatności i dostawa 

§ 6 Realizacja zamówienia 

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy 

§8 Skutki odstąpienia umowy

§ 9 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§ 10 Reklamacje

§ 11 Opinie o sklepie internetowym

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§ 13 Dane osobowe

§ 14 Zastrzeżenia


Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

Załącznik nr 2: Pełnomocnictwo do odbioru zamówienia  

 

§1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto. 
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie. 
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany. 
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.). 
Regulamin – niniejszy regulamin. 
Sklep – sklep internetowy Manufaktura Wódek prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://sklep-manufakturawodek.pl. 
Sprzedawca – WIELKOPOLSKA MANUFAKTURA WÓDEK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą pod adresem ul. Polna 21, 62-095 Murowana Goślina, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000877470, NIP 7773260770, nr REGON 36407274700000, kapitał zakładowy 100000,00 zł, kapitał wpłacony 100000,00 zł. 

§2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Polna 21, 62-095 Murowana Goślina 
 2. Adres e-mail: sklep@manufakturawodek.pl 
 3. Telefon: +48 536 565 959 
 4. Punkt sprzedaży: ul. Kowanowska 65, 64-600 Oborniki 

§3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest: 
 2. urządzenie z dostępem do Internetu 
 3. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies. 
 4. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail. 

§4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Umowa sprzedaży towaru zawierana i realizowana jest wyłącznie w koncesjonowanym punkcie sprzedaży
 2. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar. 
 3. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz w przypadku wyboru dostawy towaru przez pełnomocnika, usługę pakowania.
 4. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie. 
 5. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia. 
 6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. Akceptacja Regulaminu oznacza, że Kupujący zapoznał się z jego treścią. 
 7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą. 
 8. Warunki zawartej umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, który stanowi jej integralną część. 
 9. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży oraz jej wykonania jest punkt sprzedaży Sprzedającego przy ulicy Kowanowskiej 65, 64-600 w Obornikach (kod pocztowy: 64-600) 
  w § 2 powyżej. 
 10. Sprzedawca przekaże Kupującemu uprzywilejowanemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru. 
 11. W celu dokonywania zakupów w Sklepie należy zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto albo złożyć zamówienie bez rejestracji. Założenie konta jest nieodpłatne.  
 12. Konto Kupującego zostaje założone w momencie prawidłowego wypełnienia formularza rejestracji, znajdującego się na stronie internetowej: http://sklep-manufakturawodek.pl/_register/index, wybraniu opcji „załóż konto”, a następnie dokonaniu prawidłowej aktywacji konta, w następstwie wejścia w link, dostarczonego na adres mailowy Klienta, podany w formularzu rejestracji. 
 13. Konto może zostać założone jedynie przez osobę pełnoletnią tj. osobę, która ukończyła 18 lat. 
 14. Sprzedawca dopuszcza możliwość rezerwacji towaru za pośrednictwem jego sklepu internetowego  

§5 PŁATNOŚCI I DOSTAWA

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego: 
 • zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, o numerze: 93 1140 1124 0000 3150 7300 1007, znajdujący się w Banku mBank S.A.; 
 • za pobraniem
 • za pomocą karty płatniczej: 
  • Visa 
  • Visa Electron 
  • Maestro 
  • MasterCard Electronic 
  • MasterCard 
 • za pośrednictwem platformy płatniczej: 
  • Tpay
 1. kartą lub gotówką w momencie odbioru osobistego towaru w punkcie sprzedaży Sprzedającego. 
 2. W przypadku wybrania przez Kupującego zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany powyżej, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 
 3. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację. 
 4. Kupujący wybierając opcję dostawy za pośrednictwem Szybka Paczka.pl ma do wyboru poniższe opcje:
 • dostawa przez pełnomocnika pod wskazany adres – zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw
 • dostawa przez pełnomocnika do wybranego punktu odbioru – zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw

§6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad. 
 2. Termin wysłania towaru, w przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem pełnomocnika,  wynosi 7 dni roboczych, liczonych od dnia złożenia zamówienia, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia, podano inny termin. 
 3. W przypadku wyboru odbioru osobistego towaru w punkcie sprzedaży Sprzedawcy, termin realizacji towaru wynosi 5 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania zamówienia, podano inny termin.
 4. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność zwykłym przelewem bankowym, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie.
 5. Kupujący może odebrać towar osobiście w punkcie sprzedaży Sprzedającego w godzinach otwarcia lub za pośrednictwem pełnomocnika tj. spółki Szybka paczka.pl Sp. z o.o., który dokona odbioru towaru w siedzibie Sprzedającego w imieniu Kupującego. Towar za pośrednictwem pełnomocnika, dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnomocnikiem może być również wyznaczona przez Kupującego pełnoletnia osoba fizyczna.
 6. Wybór metody dostawy towaru przez pełnomocnika, jest tożsamy z udzieleniem pełnomocnictwa do odbioru przedmiotu zamówienia od Sprzedawcy w jego siedzibie, a następnie dostarczenia towaru do Kupującego. Wydanie towaru nastąpi w siedzibie Sprzedawcy, pełnomocnikowi umocowanemu do dostarczenia zamówienia Kupującemu. 
 7. W ramach tego pełnomocnictwa firma Szybka Paczka.pl Sp. z o.o. jest uprawniona do udzielenia dalszego pełnomocnictwa swoim pracownikom lub współpracownikom (wskazanym w odrębnym, imiennym pełnomocnictwie) w celu realizacji zamówienia klienta w tym: do odbioru i dostarczenia towaru oraz sprawdzenia wieku osoby odbierającej alkohol, a także innych niezbędnych czynności w tym zakresie. Pełnomocnik nie wyda Towaru osobie, której zachowanie wskazuje, że jest nietrzeźwa. Poczta Polska S.A. zapewnia, że osoby odbierające produkty w imieniu klienta działają na podstawie ważnego pełnomocnictwa
 8. Treść pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. powyżej  stanowi Złącznik nr 2 do Regulaminu. 
 9. Jeżeli Kupujący odbiera towar osobiście od Sprzedawcy, wydanie towaru nastąpi w puncie sprzedaży Sprzedającego, we wskazanym przez Sprzedawcę terminie realizacji zamówienia. 
 10. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość niewydania produktu: 
 11. Klientowi, który będzie osobą niepełnoletnią lub będącą w stanie nietrzeźwości, 
 12. Pełnomocnikowi ustanowionemu przez Klienta, jeżeli będzie to osoba niepełnoletnia lub w stanie nietrzeźwości. 
 13. Sprzedawca, jak i pełnomocnik ustanowiony przez Klienta, jest upoważniony do sprawdzenia tożsamości wieku Klienta. Jeżeli Klient okaże się osobą niepełnoletnią lub nietrzeźwą, towar nie zostanie dostarczony Klientowi. 
 14. Sprzedawca jest zobowiązany do sprawdzenia czy pełnomocnik lub osoba jego reprezentująca jest osobą pełnoletnią przed wydaniem towaru. 
 15. Do każdego zamówienia dostarczany jest paragon lub, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia, faktura VAT. 

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy, towar, który zostanie zwrócony musi być w stanie nienaruszonym, w szczególności butelki powinny być zamknięte i posiadać nienaruszoną banderolę. 
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: 
 3. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru; 
 4. w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, jeżeli umowa sprzedaży obejmowała wiele rzeczy, które zostały dostarczane osobno, partiami lub w częściach.. 
 5. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w formie pisemnej (na przykład pismo wysłane pocztą lub skan pisma wysłany pocztą elektroniczną na adres e-mail sklepu). 
 6. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu., 

§8 SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu poprzez pocztę elektroniczną, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Kupującemu uprzywilejowanemu, na trwałym nośniku lub poprzez pocztę elektroniczną, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu płatności. W każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 5. Towar należy zwrócić na adres: ul. Polna 21, 62-095 Murowana Goślina niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 6. Zwrócony produkt winien być w stanie nienaruszonym, a także zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w trakcie transportu przesyłki.
 7. Kupujący uprzywilejowany ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 9. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Kupujący uprzywilejowany również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Kupujący uprzywilejowany zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 10. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego uprzywilejowanego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej. 

§9 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 7 Regulaminu, nie przysługuje w odniesieniu do umowy: 

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
 7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
 8. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli. 

§10 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. 
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym – z zastrzeżeniem postanowień § 11 ust. 6 i 7 Regulaminu: 
 3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, 
 4. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, 
 5. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, 
 6. żądać usunięcia wady. 
 7. Korzystając z uprawnień wskazanych w ust. powyżej, Kupujący składa stosowne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy, w formie pisemnej, na adres siedziby Sprzedającego lub w formie skanu na adres elektronicznej poczty, wskazany powyżej w § 2. 
 8. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie wadliwego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Kupującego uprzywilejowanego - na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Polna 21, 62-095 Murowana Goślina. 
 9. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie. 
 10. Reklamacje, zastrzeżenia oraz inne uwagi dotyczące wyłącznie działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu. 
 11. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 12. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu platformy Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji Sprzedawcę.
 13. Celem zapewnienia właściwego działania platformy, Sprzedawca podejmuje działania zgodne z aktualną wiedzą techniczną i dołoży należytej staranności, aby usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta. 

§11 OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
 2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
 3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce <0>TrustMate.io.</0>
 5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
 6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
 7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§12 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: 
 1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595; 
 2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596; 
 3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów; 
 4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks. 

§13 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”. 
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: 
 • umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz 
 • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
 1. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie. 
 2. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym: 
 • przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą; 
 • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego; 
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep; 
 • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy 

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej. 

 1. Kupującemu przysługuje prawo żądania: 
 • dostępu do swoich danych osobowych, 
 • ich sprostowania, 
 • usunięcia, 
 • ograniczenia przetwarzania, 
 • przeniesienia danych do innego administratora 
  a także prawo: 
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora). 
 1. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu. 
 2. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 
 3. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych Klienta, na podstawie obowiązujących przepisów prawa; 
 4. podmioty, które przetwarzają dane osobowe Klienta, w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 5. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§14 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. 
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym, którego nie rozwiązano w sposób polubowny, niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 
 5. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego oraz do 1 roku od wydania towaru.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest, w granicach prawem dopuszczonych, ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Przedsiębiorcę uprzywilejowanego oraz do 1 roku od wydania towaru.

Załącznik nr 1 do Regulaminu 
 
Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać: 
 
 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

WIELKOPOLSKA MANUFAKTURA WÓDEK SPÓŁKA AKCYJNA 
ul. Polna 21, 62-095 Murowana Goślina 
adres e-mail: biuro@manufakturawodek.pl 

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży nr __________, zawartej dnia  ___________ następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*): 
 
...........................................................................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................................................................  
 
...........................................................................................................................................................................

- Data odbioru(*) 
 
...........................................................................................................................................................................
 
- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych): 
 
...........................................................................................................................................................................
 
- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych): 
 
...........................................................................................................................................................................
 
...........................................................................................................................................................................
 

............................................................................................. 
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych) 
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 
 
Data ............................................ 

(*) Niepotrzebne skreślić. 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

Pełnomocnictwo do odbioru zamówienia 

Kupujący wybierając formę dostawy po wskazany adres udziela pełnomocnictwa spółce pod firmą Szybka paczka.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000389130, NIP: 7831676028, REGON: 301774177) do odbioru zamówienia ze sklepu Wielkopolska Manufaktura Wódek S.A. oraz dokonania wszelkich czynności związanych z dostarczeniem zamówienia pod wskazany przez Kupującego w zamówieniu adres. 

 WZÓR PEŁNOMICNICTWA DO ODBIORU ZAMÓWIENIA

(Miejscowość), dnia (DD.NN.RRRR)r.

DANE KUPUJĄCEGO

(Imię i nazwisko)

(adres)

(PESEL)

 

PEŁNOMOCNICTWO

 

Kupujący udziela pełnomocnictwa dla:

Szybka Paczka.pl Sp. z o.o.

Kowanowska 65, 64-600 Oborniki

NIP: 783-167-60-28

do odbioru zamówienia ze sklepu Wielkopolska Manufaktura Wódek S.A. oraz dokonania wszelkich czynności związanych z dostarczeniem zamówienia pod wskazany przez Kupującego w zamówieniu adres. 

 

 

(Podpis kupującego)

Załącznik numer 1 do pobrania

Załącznik numer 2 do pobrania