Strona tylko dla osób pełnoletnich. Czy masz ukończone 18 lat?
Nie - wychodzę
Wczytuję dane...
Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje.  Odstąpienie od umowy.

Jeśli 

A) jesteś konsumentem

lub 

B) jesteś osobą fizyczną, a umowa, którą zawarłeś z nami po 31 grudnia 2020 r. jest bezpośrednio związana z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie ma dla Ciebie charakteru zawodowego

- co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy

Od umowy możesz odstąpić, składając nam stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w formie pisemnej, na adres siedziby Sprzedającego lub w formie skanu poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: sklep@manufakturawodek.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: ul. Polna 21, 62-095 Murowana Goślina , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. 

Od umowy możesz odstąpić w terminie 30 dni

Bieg trzydziestodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się: 

 • w dniu, w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia (ale inna niż przewoźnik) i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru albo 
 • w dniu, w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia (ale inna niż przewoźnik) i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, jeżeli umowa sprzedaży obejmowała wiele rzeczy, które zostały dostarczane osobno, partiami lub w częściach.. 

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Ci m.in. w odniesieniu do umowy: 

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; 
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; 
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli. 

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sklepu.

Reklamacje 

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: sklep@manufakturawodek.pl lub drogą pocztową na adres ul. Polna 21, 62-095 Murowana Goślina. 

Jeśli nie jesteś konsumentem, odpowiadamy wobec Ciebie, w granicach prawem dopuszczonych, tylko do wysokości złożonego przez Ciebie zamówienia, w ciągu roku od wydania towaru. Poniższe postanowienia mają zastosowanie do konsumentów. 

Wadliwy towar należy wysłać na adres: ul. Polna 21, 62-095 Murowana Goślina 

W związku z wadą możesz żądać: 

 • wymiany rzeczy na wolną od wad, 
 • usunięcia wady, 

lub złożyć oświadczenie o: 

 • obniżeniu ceny, 
 • odstąpieniu od umowy – w przypadku wady istotnej. 

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy. 

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy. 

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego. 

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sklepu.